Διαχειριση Αποβλητων -  Βιοτεχνολογικά Προϊόντα - BioTev 
Δήμοι και Δημοτικοί Οργανισμοί PDF Εκτύπωση E-mail

Η Bio-Tev έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία να προσφέρει λύσεις σε Δήμους και γενικότερα σε Δημοτικούς-Κοινοτικούς-Αγροτικούς οργανισμούς σχετικά με την διαχειριση:

  1. Στερεών Οργανικών αποβλητων (π.χ. κλαδιά, φύλλα, ξερά χόρτα κ.α.)
  2. Υγρών Αποβλητων (π.χ. διαχείριση αποβλητα ελαιοτριβείων, βιομηχανιών, εστιατορίων -καμμένα λίπη και έλαια-  κ.α.)

Όπως και να προτείνει βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις με την παραγωγή προϊόντων προερχόμενων από την ολοκληρωμένη διαχειριση αποβλητων του δήμου τους είτε από την παραγωγή λιπάσματος ωφελούμενοι την μέθοδο Βενετσιάνου κατά την ολοκληρωμένη διαχειριση αποβλητων.

 

Αναλυτικά η πρόταση της Bio-Tev προς τους δήμους:

Αφορά σε ολοκληρωμένο τρόπο διαχειρισης και αξιοποίησης των υγρών και στερεών αποβλητων και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής, την εναρμόνιση με την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα περί ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,την προστασία του περιβάλλοντος με εξάλειψη των ανεπεξέργαστων αποβλητων, που οδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες την ανάπτυξη  μορφών Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης αυτών και την Αειφόρο ανάπτυξη. Η πρόταση μας είναι απόλυτα σύμφωνη με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ενδεικτικά σημειώνουμε: το Ν. 1650/86  «Για την προστασία του Περιβάλλοντος », οπως τροποπιήθηκε διά του Ν. 3010/02, την ΚΥΑ 50910/2727/03 «Μέτρα και Όροι για την Διαχείρηση Στερεών Αποβλητων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρησης», την ΚΥΑ 256494/06 (ΦΕΚ 152/Β/9-2-2006), που καθορίζωνται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Αρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου και του αρθρου 48 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αριθμ. 795/2004 της Επιτροπής (Περί κατανομής του ποιοτικού παρακρατήματος 4% όσον αφορά την ελαιοπαραγωγή) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2080/2005 (Σχετικά με τις επιλέξιμες για Κοινοτική Χρηματοδότηση Δραστηριότητες).

Ειδικότερα, αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή, ταξινόμηση, κατεργασία και μεταποίηση τόσο των υγρών εκχυλισμάτων – αποβλητων ελαίων και ελαιολάδου (κατσίγαρος),  όσο και των υγρών αποβλητων τυροκομείων καθώς επίσης και την παραλαβή όλων των γεωργικών υποπροϊόντων (κλαδιά,χόρτα,φύκια,φύλλα,πυρίνες,αγριόχορτα)που προκύπτουν από όλες τις αγροτικές αλλά και αστικές δραστηριότητες των πολιτών του Δήμου σας. αφορά επίσης  όλους τους τύπους ελαιοτριβείων (τριών φάσεων, δύο φάσεων και παραδοσιακά) . Ως συνέπεια, δίδεται οριστική λύση στη διαχειριση των υγρών και στερεών αποβλητων του Δήμου.

Παράλληλα εξοικονομούνται πρώτες ύλες για την παρασκευή νέων Βιολογικών Προϊόντων με εφαρμογή στην αγροτική παραγωγή τη βιομηχανία και την παραγωγή χημικών προϊόντων γενικότερα.

Η πρότασή μας συμπεριλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλητων από τις ελιές και τα τυρόγαλα. Συνοπτικά οι βασικές αρχές λειτουργίας της είναι:

Η διαχειριση των υγρών εκχυλισμάτων ελαιοκάρπου ξεκινάει απ' ευθείας από το ελαιοτριβείο, όπου παραγόμενο το ελαιόλαδο, διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα στερεά-υγρά υποπροϊόντα. Με ειδική διάταξη σωληνώσεων συνδέεται η έξοδος του διαχωριστήρα και του ντεκάντερ και παραλαμβάνεται η υγρή βιομάζα ελαιοκάρπου σε ένα τουλάχιστον μεγάλο ειδικό βυτίο, το οποίο είναι εγκατεστημένο έξω από κάθε ελαιοτριβείο.

Στις εγκαταστάσεις της μονάδας, θα παραλαμβάνονται τα υγρά εκχυλίσματα ελαιοκάρπου, τα οποία θα εκχύνονται στις ανάλογες δεξαμενές παραλαβής προκειμένου να μεταφερθούν στο χώρο επεξεργασίας και κομποστοποίησης. Περαιτέρω κατεργασία οδηγεί στη δημιουργία πρώτων υλών για τη δημιουργία προϊόντων, όπως γεωργικών βοηθημάτων ανάπτυξης φυτών αλλά και προϊόντων για την φροντίδα του σώματος του σπιτιού και για άλλες βιομηχανικές χρήσεις.

Για τα στερεά γεωργικά υποπροϊόντα ακολουθείται διαδικασία κομποστοποίησης, με συνεχή εμποτισμό των υγρών εκχυλισμάτων ελαιοκάρπου καθώς και του τυρογάλακτος επί των στερεών παρατριμμάτων, έως ότου χουμοποιηθούν (αερόβια συγκομποστοποίηση) σε συστοιχίες κλωβών και στη συνέχεια τοποθέτηση του κομπόστ επί του ωριμαντηρίου με σκοπό την δημιουργεία τελικού συσκευασμένου εδαφοβελτιωτικού προϊόντος.

Τα στερεά γεωργικά υπολείμματα (φύλλα ελαιοτριβείου, παρατρίμματα κλαδιών ελιάς, καλλωπιστικών φυτών δημοτικών πάρκων και κήπων, φύκια και κλαδιά από παραλίες, σανό, τσάμπουρα σταφυλιών, πριονίδια, ανεκχύλιστο πυρηνόξυλο, φλοιοί κορμών κ.ά.) που απαιτούνται προκειμένου να συμπληρωθούν οι κλωβοί, θα μεταφέρονται αρχικά σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης στερεών, αφού περάσουν από κλαδοθρυμματιστή, όπου αυτό απαιτείται.

 

Οφέλη διαχείρισης :

Για κάθε ελαιοπαραγωγό ή κτηνοτρόφο του Δήμου σας η συμμετοχή του στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχειρισης των αποβλητων  σημαίνει:

1.    Πιστοποιητικό Διαχειρισης των λυμάτων του προϊόντος του

2.    Ανανέωση ή έγκριση νέας άδειας λειτουργίας του ελαιοτριβέα ή τυροκόμου

3.    Προσδιορισμός και ταυτότητα του παραγόμενου ελαιολάδου ή τυρού

4.    Συμμόρφωση του κάθε ελαιοπαραγωγού ή κτηνοτρόφου στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας (σύστημα HACCP, Agrocert, Agro 1.1 και Agro 1.2)

5.    Νόμιμη είσπραξη του ποιοτικού παρακρατήματος που αφορά την ολοκληρωμένη διαχειριση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την πρότασή μας. Θεωρούμε ότι έχουμε την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες για να συνεισφέρουμε άμεσα και αποτελεσματικά στην οριστική λύση του σοβαρού προβλήματος της διαχειρισης των στερών και υγρών αποβλητων του Δήμου σας. Μία λύση ενιαία και οργανωμένη για όλο το Δήμο, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη μίας ποιοτικά προσανατολισμένης, με υψηλή προστιθέμενη αξία και αναγνωρισιμότητα αγροτική οικονομία, βελτίωση της  ποιότητας  ζωής, συμβολή στην διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τον τόπο σας..

 

Πιστοποιημένη Διαχειριση Αποβλητων

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από το Ελληνικό Κράτος για την διαχειριση αποβλητων.

Πιστοποιημένη διαχειριση αποβλητων ελαιοτριβείων, τυροκομείων, οινοποιείων και πάσης φύσεως αποβλητων πλην ραδιενεργών.

Δείτε στην ιστοσελίδα του κράτους περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση που έχουμε λάβει σε μονάδα πρότυπο που λειτουργεί στην Πάρο.

Πατήστε εδώ για την απόφαση πιστοποίησης ή πατήστε εδώ για το έγγραφο με πληροφορίες από την πιστοποιημένη μονάδα διαχειρισης αποβλητων που διατηρούμε στην Πάρο.

http://et.diavgeia.gov.gr/f/pnai/ada/4%CE%91%CE%9C37%CE%9B%CE%9E-%CE%A4%CE%A3%CE%93

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

 694 9194322

 

Ηλεκτρονικώς:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος:

 

Form has Expired or maximum entries has been reached